Назад

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ,

результати яких публікувались у збірнику "Мова та історія"11995 р.

Слободян О.Т. Фонетична система російського острівного говору в Україні (проблема стійкості та інтерференції): Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.02 – російська мова; Київський університет імені Тараса Шевченка. – К., 1995. – Науковий керівник к.ф.н. доц. О.О.Володимирська. – 2 статті.

1996 р.

Бартко О.А. Літературно-естетична концепція журналу “Українська хата”: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.01.01 – українська література; Національна академія наук України. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1996. – Науковий керівник к.ф.н. Т.І.Гундорова. – 1 стаття.

Камінчук О.А. Поетика української романтичної лірики (Проблеми просторової організації поетичного тексту): Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.01.01 – українська література;  Національна академія наук України. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка – К., 1996. – Науковий керівник д.ф.н. проф. М.Т.Яценко. – 1 стаття.

Нога Г.М. Поетика бурлеску в українській віршовій літературі XVII–XVIII ст.: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.01.01 – українська література; Національна академія наук України. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1996. – Науковий керівник д.ф.н. проф. О.В.Мишанич. – 1 стаття.

Петровська Н.М. Фонемна структура слова у текстах різних стилів (на матеріалі англійської мови): Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.04 – германські мови; Київський державний лінгвістичний університет. – К., 1996. – Науковий керівник к.ф.н. доц. Є.І.Гороть. – 1 стаття.

Пучков А.О. Дослідження архітектурознавчої спадщини О.Г.Габричевського в контексті вітчизняної архітектурної теорії першої третини ХХ століття: Авт. дис. ... канд. архітектури / 18.00.01 – теорія та історія архітектури, реставрація пам’яток архітектури; Київський державний технічний університет будівництва і архітектури. – К., 1996. – Науковий керівник д.арх. проф., академік Української академії архітектури В.І.Єжов. – 1 стаття.

1997 р.

Андрієнко Л.А. Генеза та особливості структури поетичної метафори бароко: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Національна академія наук України. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 1997. – Науковий керівник академік НАН України В.М.Русанівський. – 2 статті.

Веклинець Л.М. Структура і походження сучасної української психологічної термінології: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Національна академія наук України. Інститут української мови. – К., 1997. – Науковий керівник к.ф.н. проф. Є.С.Регушевський. – 1 стаття.

Гальчук І.Ю. Історія акцентуації суфіксальних іменників чоловічого роду української мови: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Національна академія наук України. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 1997. – Науковий керівник  д.ф.н. проф. чл.-кор. [тепер – академік] НАН України В.Г.Скляренко. – 1 стаття.

Зимовець Г.В. Міжмовна інтерференція в умовах контактного білінгвізму: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.15 – загальне мовознавство; Національна академія наук України. Інститут української мови. – К., 1997. – Науковий керівник академік НАН України О.С.Мельничук. – 2 статті.

Зинякова А.А. Наголошення іменників в “Енеїді” І.Котляревського: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Національна академія наук України. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 1997. – Науковий керівник  д.ф.н. проф. чл.-кор. [тепер – академік] НАН України В.Г.Скляренко. – 1 стаття.

Лучканин С.М. Універсальне й ідіоетнічне в українській та румунській граматичних теоріях кінця XVI – початку ХІХ ст.: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.15 – загальне мовознавство; Київський національний університет ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – Науковий керівник д.ф.н., проф., почесний іноземний член АН Республіки Молдова С.В.Семчинський. – 3 статті.

Мельник І.М. Проблеми народної школи і виховання в педагогічній пресі (за матеріалами західноукраїнських видань ІІ половини ХІХ – початку ХХ століття): Авт. дис. ... канд. пед. наук / 13.00.01 – теорія та історія педагогіки; Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 1997. – Науковий керівник д.п.н. проф., акад. АПН України М.Г.Стельмахович. – 2 статті.

Скопненко О.І. Генеза берестейсько-пинських говірок: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; 10.02.03 – слов’янські мови; Національна академія наук України. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 1997. – Науковий керівник д.ф.н. проф. [тепер – чл.-кор. НАНУ] Г.П.Півторак. – 2 статті.

Ткачов Ю.Г. Сюжет про Александра Македонського та його модифікації у світовій літературі: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.01.05 – порівняльне літературознавство; Київський університет імені Тараса Шевченка. – К., 1997. – Науковий керівник д.ф.н. проф. С.Д.Абрамович. – 1 стаття.

Цимбалюк Т.В. Зіставно-типологічна характеристика семантико-стилістичних особливостей фразеологічних одиниць (на матеріалі роману Сервантеса “Дон Кіхот” у перекладі М.Лукаша): Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.15 – загальне мовознавство; Національна академія наук України. Інститут української мови. – К., 1997. – Науковий керівник д.ф.н. провідний наук. співр. Л.О.Пустовіт. – 2 статті.

1998 р.

Бикова Г.П. Індивідуальний стиль Володимира Самійленка (мовний аспект): Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Національна академія наук України. Інститут української мови. – К., 1998. – Науковий керівник д.ф.н. проф.Н.М.Сологуб. – 1 стаття.

Лефтерова О.М. Фонова інформація та її роль в індивідуальному мовленні: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.15 – загальне мовознавство; Київський національний університет ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – Науковий керівник д.ф.н., проф., почесний іноземний член АН Республіки Молдова С.В.Семчинський. – 3 статті.

Топіха В.А. Множинність словотвірної мотивації у сучасній українській мові: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Національна академія наук України. Інститут української мови. – К., 1998. – Науковий керівник д.ф.н. проф. К.Г.Городенська. – 1 стаття.

Шевченко В.Т. Походження та семантичний розвиток української лексики, пов’язаної з весіллям: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Національна академія наук України. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 1998. – Науковий керівник  д.ф.н. проф. чл.-кор. [тепер – академік] НАН України В.Г.Скляренко. – 1 стаття.

Юносова В.О. Варіантність відмінкових закінчень іменників у сучасній українській літературній мові: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Національна академія наук України. Інститут української мови. – К., 1998. – Науковий керівник д.ф.н. проф. К.Г.Городенська. – 1 стаття.

1999 р.

Агафонова А.М. Авторизовані конструкції в сучасній українській мові: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 1999. – Науковий керівник д.ф.н. проф. Н.В.Гуйванюк. – 1 стаття.

Бісовецька Л.А. Відіменний суфіксальний словотвір дієслів у мові писемних пам’яток Київської Русі ХІ–ХІІІ ст.: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Національна академія наук України. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 1999. – Науковий керівник член-кореспондент НАН України В.В.Німчук. – 1 стаття.

Івасишина Т.А. Синонімія словотворчих афіксів: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Національна академія наук України. Інститут української мови. – К., 1999. – Науковий керівник д.ф.н. проф. К.Г.Городенська. – 2 статті.

Миронова (Трипуз) В.М. Граматичні особливості латинської актової мови XV–XVI ст. в Україні: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.14 – класичні мови, окремі індоєвропейські мови; Київський національний університет ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – Науковий керівник д.ф.н., проф., почесний іноземний член АН Республіки Молдова С.В.Семчинський. – 2 статті.

Мірошниченко Л.Я. Філософські домінанти художнього світу Вільяма Голдінга у романах морської трилогії “До краю землі”: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.01.04 – література зарубіжних країн; Національна академія наук України. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка – К., 1999. – Науковий керівник к.ф.н. проф. Н.Ю.Жлуктенко. – 1 стаття.

Ніколаєнко Л.І. Структурно-семантична характеристика агентивів-композитів у польській мові: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.03 – слов’янські мови; Національна академія наук України. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 1999. – Науковий керівник академік НАН України В.М.Русанівський. – 2 статті.

Собуцький М.А. Мовна ситуація західноєвропейського середньовіччя в аспекті мовно-культурної взаємодії: Авт. дис. ... д.ф.н. / 10.02.15 – загальне мовознавство; Київський національний університет ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – Науковий консультант д.ф.н., проф., почесний іноземний член АН Республіки Молдова С.В.Семчинський. – 7 статей.

Супрун А.П. Семантико-стилістичні особливості фразеологічних одиниць (На матеріалі поетичних творів М.Рильського): Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Дніпропетровський державний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – Науковий керівник к.ф.н. доц. М.П.Тимченко. – 2 статті.

Харчіладзе Д.В. Формально-семантичні особливості композитів VN-структури у сучасній італійській мові: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.05 – романські мови; Київський національний університет ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – Науковий керівник д.ф.н. проф. Ф.О.Нікітіна. – 1 стаття.

Щербина Н.Л. Синонімія синтаксичних зворотів і підрядних речень у сучасній сербській мові: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.03 – слов’янські мови; Національна академія наук України. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 1999. – Науковий керівник к.ф.н., ст. наук. співр. В.В.Чумак. – 1 стаття.

2000 р.

Бабич Б.В. Інтерпретаційна модель формально-синтаксичних структур української мови: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Національна академія наук України. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 2000. – Науковий керівник к.ф.н., ст. наук. співр. В.В.Чумак. – 2 статті.

Белей О.О. Сучасна українська ергонімія (на матеріалі власних назв підприємств Закарпатської області): Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2000. – Науковий керівник д.ф.н. проф. М.І.Сюсько. – 1 стаття.

Іваницька Н.Б. Функціонально-семантичні параметри абсолютивних дієслів української мови: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Національна академія наук України. Інститут української мови. – К., 2000. – Науковий керівник д.ф.н. проф. К.Г.Городенська. – 1 стаття.

Кислюк Л.П. Словотвірний потенціал запозичень у сучасній українській літературній мові (на матеріалі англійських та німецьких запозичень): Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.15 – загальне мовознавство; Національна академія наук України. Інститут української мови. – К., 2000. – Науковий керівник д.ф.н. проф. Н.Ф.Клименко. – 2 статті.

Колтуцька І.А. Семіотична концепція А.О.Білецького: Авт. дис. ... д.ф.н. / 10.02.15 – загальне мовознавство; Київський національний університет ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – Науковий керівник д.ф.н., проф., почесний іноземний член АН Республіки Молдова С.В.Семчинський. – 1 стаття.

Куцак Г.М. Основні вияви словотвірної омонімії: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Національна академія наук України. Інститут української мови. – К., 2000. – Науковий керівник д.ф.н. проф. К.Г.Городенська. – 1 стаття.

Кушлик О.П. Омонімія незмінних класів слів: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2000. – Науковий керівник д.ф.н. проф. В.М.Винницький. – 1 стаття.

Пасік Н.М. Власні назви в українській фразеології та пареміології: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Національна академія наук України. Інститут української мови. – К., 2000. – Науковий керівник д.ф.н. проф. О.О.Тараненко. – 1 стаття.

Рогач Л.В. Семантична основа лінгвістичних термінів в українській та англійській мовах: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.15 – загальне мовознавство; Київський національний університет ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – Науковий керівник д.ф.н. проф. М.П.Фабіан. – 1 стаття.

Товстенко В.Р. Просторіччя в українській мові як структурно-функціональне явище: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Національна академія наук України. Інститут української мови. – К., 2000. – Науковий керівник д.ф.н. проф. О.О.Тараненко. – 1 стаття.

2001 р.

Александрова Г.А. Наукова спадщина Миколи Дашкевича і розвиток порівняльного літературознавства в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.01.05 – порівняльне літературознавство; Київський національний університет ім. Т.Шевченка. – К., 2001. – Науковий керівник д.ф.н. проф. Л.В.Грицик. – 1 стаття.

Жаборюк О.А. Категорія стану в когнітивно-контрастивному висвітленні: Авт. дис. ... д.ф.н. / 10.02.15 – загальне мовознавство; Національна академія наук України. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 2001. – 1 стаття.

Ковальська І.В. Колористика як перекладознавча проблема (на матеріалі українських і англомовних художніх текстів): Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.16 – перекладознавство; Київський національний університет ім. Т.Шевченка. – К., 2001. – Науковий керівник д.ф.н. проф. Р.П.Зорівчак. – 1 стаття.

Кшановський О.Ч. Прикметники з просторово-кількісною семантикою в українській та перській мовах (зіставно-типологічний аналіз лексичних значень): Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство; Київський державний лінгвістичний університет. – К., 2001. – Науковий керівник д.ф.н. проф. Ф.С.Бацевич. – 1 стаття.

Митяй З.О. Структура функціонально-семантичного поля неповноти ознаки: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Національна академія наук України. Інститут української мови. – Мелітополь, 2001. – Науковий керівник д.ф.н. проф. К.Г.Городенська. – 1 стаття.

Пазинич О.М. Функціонально-структурні особливості текстів дипломатичного листування: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.15 – загальне мовознавство; Національна академія наук України. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 2001. – Науковий керівник к.ф.н. доц. Т.Г.Линник. – 2 статті.

Середницька А.Я. Ідеографічний поділ дієслівної лексики в сучасній українській мові: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.15 – загальне мовознавство; Національна академія наук України. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 2001. – Науковий керівник д.ф.н. проф. Н.Ф.Клименко. – 1 стаття.

2002 р.

Азарова Л.Є. Структурна організація складних слів (концепція “золотої пропорції”): Авт. дис. ... д.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Національна академія наук України. Інститут української мови. – К., 2002. – Науковий консультант д.ф.н. проф. К.Г.Городенська. – 1 стаття.

Бобкова Т.В. Сонанти українського, російського та польського мовлення на матеріалі кінорентгену (експериментально-фонетичне дослідження): Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.15 – загальне мовознавство; Донецький національний університет. – Донецьк, 2002. – Науковий керівник к.ф.н. доц. В.Ф.Чемес. – 2 статті.

Жмундуляк Д.Д. Народна пісенність Покуття: особливості сучасного функціонування: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.01.07 – фольклористика; Національна академія наук України. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – К., 2002. – Науковий керівник д.ф.н. Н.С.Шумада. – 1 стаття.

Коваленко І.Д. Індоєвропейські корені на позначення непрямого руху з кореневим архетипом (S)KER(T)-та їх рефлекси: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство; Донецький національний університет. – Донецьк, 2002. – Науковий керівник д.ф.н., проф., почесний іноземний член АН Республіки Молдова С.В.Семчинський. – 1 стаття.

Лисенко А.А. Сербська та хорватська науково-фантастична лексика: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.03 – слов’янські мови; Національна академія наук України. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 2002. – Науковий керівник к.ф.н. ст. наук. співр. В.В.Чумак. – 2 статті.

Мацюк Г.П. Кодифікація української мови в галицьких граматиках першої половини ХІХ ст: Авт. дис. ... д.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Національна академія наук України. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 2002. – Науковий консультант д.ф.н., проф. М.М.Пещак. – 2 статті.

Олійник А.Д. Роль запозичень-англіцизмів у розвитку сучасної української мікроекономічної термінології: Авт. дис. ... к.ф.н. / 10.02.01 – українська мова; Київський національний університет ім. Т.Шевченка. – К., 2002. – Науковий керівник к.ф.н. доц. І.О.Голубовська. – 4 статті.


     Таким чином, у збірнику друковано результати 55 дисертаційних досліджень (серед них 4 докторські) з 15 спеціальностей – “українська мова”, “російська мова”, “слов’янські мови”, “германські мови”, “романські мови”, “класичні мови, окремі індоєвропейські мови”, “загальне мовознавство”, “порівняльно-історичне і типологічне мовознавство”, “українська література”, “порівняльне літературознавство”, “фольклористика”, “перекладознавство”, “література зарубіжних країн”, “теорія та історія педагогіки”, “теорія та історія архітектури, реставрація пам’яток архітектури”. Серед наукових керівників і консультантів цих дисертацій – акад. НАНУ, чл.-кор. РАН [раніше – АН СРСР] О.С.Мельничук, акад. НАНУ В.М.Русанівський (2 дисертації), акад. НАНУ В.Г.Скляренко (3 дисертації), почесн. акад. АН Молдови С.В.Семчинський (6 дисертацій), чл.-кор. НАНУ В.В.Німчук, чл-кор. НАНУ Г.П.Півторак, акад. АПН України М.Г.Стельмахович, акад. Української академії архітектури В.І.Єжов, заст. директора Інституту української мови проф. К.Г.Городенська (7 дисертацій), проф. Ф.С.Бацевич, проф. Л.В.Грицик, проф. Т.І.Гундорова, проф. Р.П.Зорівчак , проф. Н.Ф.Клименко, проф. О.В.Мишанич, проф. Ф.О.Нікітіна, проф. О.О.Тараненко (2 дисертації), проф. М.П.Фабіан та інші відомі вчені. Багато дисертантів публікувались у збірнику неодноразово – так, положення докторської дисертації М.А.Собуцького висвітлено у 7 статтях видання “Мова та історія”. Дисертації захищено у провідних наукових і навчальних закладах Києва, Львова, Дніпропетровська, Донецька, Івано-Франківська.1Йдеться лише про статті, названі в авторефератах (деякі публікації дисертантів у збірнику до їхніх авторефератів не потрапили й тут не зазначаються).


Назад

Хостинг от uCoz